!DOCTYPE html> insert_pixel_code_here

[Bài viết được dịch bởi dohuyhieu.com] Danh hiệu không làm nên Lãnh đạo—Mà là 7 Hành động này

Titles Don’t Make Leaders—But These 7 Actions Do

Điều gì làm bạn trở thành một lãnh đạo? Có quá nhiều người nghĩ rằng là vì danh hiệu—những ngôn từ sang trọng như CEO, COO hay phó Chủ tịch.

What makes you a leader? Too many people think it’s about a title—fancy letters like CEO, COO and VP.

Nhưng sự thật là sự lãnh đạo chẳng có liên quan gì đến danh hiệu. Nó liên quan đến thái độ và hành động của bạn. Sự lãnh đạo là về cách bạn tương tác với mọi người và động lực mọi người làm việc với bạn, cùng bạn hướng đến một mục tiêu.

But the truth is that leadership has nothing to do with a title. It has everything to do with your attitude and your actions. Leadership is about how you interact with people and how you motivate them to work with you toward a goal together.

Cho dù bạn có là trợ lý hành chính, là thiên tài công nghệ hay là nhân viên mới, bạn vẫn có thể cho mọi người thấy rằng bạn là một lãnh đạo thật sự, dù có danh hiệu hay không, bằng những cách thiết thực sau đây:

Whether you’re the administrative assistant, the tech genius or the new hire, here are a few practical ways you can show you’re a real leader, title or not:

timthumb

1. Trân trọng mọi mối quan hệ.

1. Value every relationship.

Dù bạn có đang nói chuyện với lao công hay là người thấp quyền hơn, đằng sau mọi tên gọi công việc vẫn đều là một con người, và người đó đại diện cho một gia đình. Bạn có cơ hội tạo sự ảnh hưởng đến một gia đình bằng cách bạn tương tác với từng nhân viên trong đội ngũ.

Whether you’re talking to the janitor or junior partner, there’s a person behind every job title, and that person represents a family. You have the chance to influence a family by the way you interact with every team member.

2. Nghĩ đến nhu cầu của đội ngũ trước bản thân.

2. Think about your team’s needs before your own.

Bạn có sẵn sàng hoàn thành một bản báo cáo khi một nhân viên muốn về nhà không? Khi công ty đang trong đỉnh điểm công việc và cả công ty tăng ca, bạn có sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho mọi người không? Việc nghĩ đến nhu cầu của cả đội ngũ cũng đơn giản như việc nói cảm ơn, hoặc cũng có thể trở nên nghiêm trọng như việc đến bệnh viện khám bệnh sau hàng tiếng đồng hồ.

Would you be willing to finish a report so a team member can go home? When it’s crunch time and the team is working late, do you buy takeout for everyone—out of your own pocket? Thinking about your team’s needs could be as simple as saying thank you or as serious as making a trip to the hospital after hours.

3. Giúp đội ngũ phát triển.

3. Help your team grow.

Cung cấp những đợt huấn luyện và cơ hội để họ làm việc hết khả năng. Ủng hộ và hỗ trợ cho quá trình học tập của họ. Hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Đừng mãi đứng ở một chỗ. Hãy thử thách họ, để họ nâng tầm của chính mình.

Provide training and opportunities for them to work at their full potential. Encourage and sponsor continuing education. Give a team member an increased level of responsibility. Don’t put up with mediocrity. Challenge them to up their game.

4. Chia sẻ danh vọng.

4. Share the credit.

Bạn đạt được một mục đích, nhưng bạn không hề làm điều đó một mình. Đội ngũ của bạn đã cùng làm việc với bạn. Hãy để sự lãnh đạo biết được ai đã giúp bạn. Hãy làm cho bề ngoài của đội ngũ trở nên tốt hơn. Hãy trao cho họ ánh sáng sân khấu và để họ tỏa sáng.

You accomplished a goal, but you didn’t do it alone. Your team worked right alongside you (or they should!). Let leadership know who helped you. Make your team look good. Give them the spotlight and let them shine.

5. Gánh vác lời chê trách.

5. Shoulder the blame.

Nếu bạn và đội ngũ của bạn thất bại trong việc đáp ứng một mục tiêu hay một dự án không đi đúng hướng, lỗi lầm là của bạn. Hãy che chở cho đội ngũ và đừng trách mắng đổ lỗi cho họ, chỉ vì danh dự của bản thân. Nếu bạn cần phản hồi với mọi người về năng suất làm việc của họ, hãy làm việc đó trong riêng tư.

If you and your team fail to meet a goal or a project doesn’t go as well as planned, the blame stops with you. Have your team’s back and don’t throw them under the bus for the sake of your ego. If you need to give feedback to people about their performance, do so privately.

6. Đừng bao giờ nói “Đó không phải việc của tôi”.

6. Never say “That’s not my job.”

Câu nói này biểu hiện sự kiêu ngạo và lười biếng. Hãy luôn tỏ ra có ý muốn giúp đỡ mọi việc, cho dù đó không phải là trách nhiệm của bạn. Lau sạch bình cà phê. Lấy hộp đồ ăn đã bị mốc ra khỏi tủ lạnh và bỏ vào thùng rác. Hãy làm những việc cần được hoàn thành. Mãi mãi. Ngay cả khi chẳng có ai quan sát bạn.

That oozes arrogance and laziness. Chip in to help with what needs to be done, even if it’s not your responsibility. Clean out the coffee pot. Take that moldy dish out of the refrigerator and put it in the trash. Do what needs to be done. Period. Even when nobody’s watching.

7. Hãy là một người có tính cách.

7. Be a person of character.

Sự lãnh đạo hướng về kĩ năng ít hơn là hướng đến việc sống trên giá trị của bản thân. Bạn không muốn bị biết đến như một vị lãnh đạo không trung thực, lươn lẹo, dối trá và vô đạo đức đâu. Và đội ngũ của bạn chắc chắn không muốn theo bước một lãnh đạo mà họ không thể tin tưởng. Phải cần một thời gian dài mới có thể có được sự tôn trọng của một người, nhưng chỉ cần một giây bạn cũng có thể đánh mất nó.

Leadership is less about skills and more about living by your values. You don’t want to be known as that leader—the one who’s dishonest, sneaky, underhanded and unethical. And your team certainly doesn’t want to follow a leader they can’t trust. Respect takes a long time to earn and a second to lose.

Tôi từng nghe một người nói rằng, “Công việc của bạn cho bạn cho bạn rất nhiều quyền lực, nhưng hành động của bạn lại là thứ giúp bạn có được sự tôn trọng.” Bạn có thể có một tấm bảng danh hiệu treo trên cửa nhưng bạn lại không bao giờ dẫn dắt chỉ đạo ai. Cách bạn đối xử với mọi người mới nói lên được mọi thứ, nên ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu thực hành ngay những ý tưởng trên.

I once heard someone say, “Your job gives you authority, but your actions earn you respect.”You can have a title on your door and never lead anybody. How you treat other tells the real story, so put these ideas into practice today.

Nguồn: Success

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Websites nguyenvanhoang.vn

" Đem tới cơ hội đầu tư và sự thịnh vượng"
Quý khách hàng đang cần sự tư vấn chân thành, nhiệt tình thông tin 
bất động sản hãy liên hệ
Số điện thoại: 091 2-233-328
Email: nguyenvanhoangbds@gmail.com
---------------------